Ochrona zasobów naturalnych

FSC® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Wiele produktów Gardinii posiada certyfikat FSC. Kupując te produkty, przyczyniasz się do odpowiedzialnego korzystania z globalnych zasobów leśnych.

Promowanie przyjaznej dla środowiska, społecznie korzystnej i ekonomicznie zrównoważonej gospodarki leśnej jest ogólnoświatową misją Forest Stewardship Council (FSC®). Niezależna, charytatywna organizacja pozarządowa powstała w 1993 roku w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro. Obecnie FSC® jest reprezentowany w ponad 80 krajach przez krajowe grupy robocze.

Z jednej strony FSC® ustala i weryfikuje normy środowiskowe i społeczne w zakresie praktyki gospodarki leśnej; z drugiej strony współpracuje w zakresie materiałów do recyklingu, do wykorzystania w produktach z certyfikatem FSC®. Oba czynniki zapewniają odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów drewna.

Dowiedz się więcej o FSC®: www.fsc-deutschland.de