Informacja o administratorze danych osobowych

 

Gardinia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres pocztowy:
Oławska 4
55-040 Domasław 

woj. Dolnośląskie
Polska

Kontakt:

Tel:  +48 71 311 155 2
Fax: +48 71 311 155 1
E-Mail: gardinia@gardinia.pl

Reprezentowana przez:

Dyrektor zarządzający: Krzysztof Wołek

Prokurent: Leszek Makos


rejestracja:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000123132 Wysokość kapitału zakładowego: 363.600PLN


NIP:

899-10-00-694


REGON:

930303479