Odpowiedzialność Społeczna

INICJATYWA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Jako producent dóbr konsumpcyjnych, Gardinia bierze na siebie odpowiedzialność społeczną, wyraźnie zwracając uwagę na kwestie społeczne dla wszystkich procesów biznesowych i decyzyjnych. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w zasady uczciwej współpracy jako członek Busines Social Compilance Initiative (BSCI).

BSCI to wspólna europejska platforma dla detalistów, przemysłu i importerów, która monitoruje i poprawia standardy społeczne w krajach zaopatrzenia w dobra konsumpcyjne. Inicjatywa oparta jest na standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i innych międzynarodowych regulacjach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wydana przez ONZ oraz przepisy krajowe.

Jej celem jest poprawa warunków społecznych dostawców. Prowadzi to do najlepszych praktyk, takich jak certyfikat SA8000 lub podobne systemy, np. platforma FTA, a także poprawa warunków pracy i zrównoważony rozwój w fabrykach.

Dowiedz się więcej: www.bsci-intl.org/about-bsci/members, www.fta-intl.org/who-we-are/members