Социална ангажираност

Бизнес инициатива за социално съгласие

Като производител на потребителски стоки, Гардиния поема социална отговорност и обръща внимание на социалните въпроси при вземане на решения. По тази причина Гардиния, като член на Бизнес Инициатива за Социално Съгласие (BSCI) е ангажирана с принципите на честно и коректно сътрудничество.

BSCI е обща европейска платформа за търговци на дребно, промишленост и вносители, която следи и подобрява социалните стандарти в страните при доставките на потребителски стоки. Инициативата се основава на трудовите стандарти на Международната организация на труда (ILO) и други важни международни разпоредби, като Хартата на ООН за правата на човека, както и националното законодателство.

Инициативата има за цел да подобри социалните резултати на доставчиците. Това води до най-добри практики, като сертифицирането на SA8000 или подбни системи, например платформата за свободна търговия, както и подобряване условията на труд и устойчивостта във фабриките.

Виж повече: www.bsci-intl.org/about-bsci/members, www.fta-intl.org/who-we-are/members