Všeobecně

SP TREND s.r.o.
Kadaňská 3128
CZ 438 01 Žatec

Telefon: +420 777 341 692
 

IČ 02755939
DIČ CZ02755939

jednatel společnosti:
Miroslav Parpel, Vladimír Skalický

 

Za obsah našich internetových stránek je zodpovědný:
Záhoř Rudolf
E-Mail: zahor@gardinia.cz

V případě dotazů se obracejte na naši výše uvedenou e mailovou adresu
E-Mail: info@gardinia.de

Nástroj:
www.hot-sushi.com

Právní pokyny
Tyto informace jsou servisem SP TREND s.r.o.a slouží výhradně k informaci našich stránek GARDINIA. Nároky na uplatnění reklamací v souvislosti se škodami, které byly způsobeny nedodržením montážních pokynů, nepoužitím originálního instalačního materiálu, který je dodáván spolu s GARDINIA produkty, jsou vyloučeny a SP TREND s.r.o. za takto vzniklé škody nepřejímá žádnou zodpovědnost.

Všechny nabídky jsou nezávazné.

Návštěvník našich stránek může být prostřednictvím linku odkázán na stránky jiných třetích stran. Za obsahy těchto stránek nenese SP TREND s.r.o. žádnou zodpovědnost a nemá na jejich obsah žádný vliv.
Obsah a struktura stránek SP TREND s.r.o. jsou chráněny autorskými právy. Rozšiřování informací, nebo dat, zvláště pak použití textů, jejich částí a použití obrazových materiálů bez předchozího souhlasu SP TREND s.r.o.není povoleno.